Dierickx Leys neemt het beheer over van de fondsen van MCGIF

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Merit Capital Global Investment Fund, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden op de hoogte gebracht dat de volgende aanpassingen zullen ingaan op datum van 03 mei 2022:

  • De beheerder van de beleggingsportefeuille van de Bevek zal vervangen worden door Dierickx Leys Private Bank N.V. 
  • De distributeur van de Bevek zal vervangen worden door Dierickx Leys Private Bank N.V. 
  • De promotor van de Bevek zal vervangen worden door Dierickx Leys Private Bank N.V.

De Perso(o)n(en) op wie de verbintenissen bedoeld bij de artikelen 115, §3, derde lid, 149, 152, 156, 157, §1, derde lid, 165, 179, derde lid, en 180, derde lid van het Koninklijke besluit van 12 november met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen rusten, zullen vervangen worden door Dierickx Leys Private Bank N.V.

Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen hebben de mogelijkheid om zonder kosten (behoudens eventuele taksen) uit te treden gedurende een termijn van minstens één maand die aanvangt op het moment van deze aankondiging.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van  BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.

Dierickx Leys Private Bank werd opgericht in 1901. De jongste decennia evolueerde de instelling van wisselagent over effectenbank tot de huidige private bank. Dierickx Leys biedt diensten aan zoals adviserend en discretionair beheer, vermogensplanning en beheert een tiental fondsen. Dierickx Leys telt 65-tal medewerkers, verspreid over zijn vestigingen in Antwerpen, Mortsel, Gent en Kortrijk.

De Raad van Bestuur