Persbericht

Op Nationale Bank van België (NBB) heeft beslist om met ingang van 3 mei 2022 de vergunning van de beursvennootschap Merit Capital NV (hierna ‘De Beursvennootschap’) in te trekken. Dit betekent dat de dienstverlening aan haar klanten beëindigd is.

Eén van de klanten van De Beursvennootschap is Merit Capital Global Investment Fund (hierna ‘MCGIF’ of ‘de BEVEK’), een BEVEK waarin (een deel van) het vermogen van veel klanten van De Beursvennootschap is belegd. Deze BEVEK is een zelfstandige juridische entiteit die losstaat van Merit Capital. Het portefeuillebeheer was door MCGIF uitbesteed aan De Beursvennootschap.

De tegoeden van de BEVEK worden bewaard door Caceis Bank, Belgium Branch (“CACEIS”) die volledig onafhankelijk is van De Beursvennootschap. CACEIS, een vennootschap binnen de groep Crédit Agricole in Frankrijk, die onder het toezicht staat van zowel de Franse als de Belgische financiële autoriteiten. De activa van MCGIF worden bij CACEIS buiten balans in bewaring gehouden, en zijn beveiligd in alle omstandigheden. Het vermogen van MCGIF is daardoor nog steeds volledig gescheiden van het vermogen van de beheerder.

In reactie op de intrekking van de vergunning van De Beursvennootschap heeft de Raad van Bestuur van de BEVEK besloten het portefeuillebeheer met ingang van 3 mei 2022 over te brengen naar Dierickx Leys Private Bank NV (“Dierickx Leys Private Bank” of “Dierickx Leys”). Dierickx Leys zal tevens de taak van promotor en distributeur op zich nemen. De overige dienstverleners van de BEVEK blijven ongewijzigd.

Dierickx Leys Private Bank werd opgericht in 1901. De jongste decennia evolueerde de instelling van wisselagent over effectenbank tot de huidige private bank. Dierickx Leys biedt diensten aan zoals adviserend en discretionair beheer, vermogensplanning en beheert een tiental fondsen. Dierickx Leys telt 65-tal medewerkers, verspreid over zijn vestigingen in Antwerpen, Mortsel, Gent en Kortrijk. Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zullen zo spoedig mogelijk kosteloos verkrijgbaar zijn in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK, op de website van de nieuwe portefeuillebeheerder (www.dierickxleys.be) of bij Caceis Bank Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be

Voor een nadere toelichting op dit bericht of antwoord op uw vragen, kunt u zicht wenden tot het volgende e-mail adres: support@mcgif.be of mcgif@dierickxleys.be